Eva Knopp, Sabin Jentges, Chrissy Laurentzen, and Margot van Mulken. 2021. “Hoe Universeel Zijn Receptieve meertaligheidsstrategieën? Vreemde-Taalleerders Op School: Een Pilotstudie”. Dutch Journal of Applied Linguistics 10 (September). https://doi.org/10.51751/dujal9705.