Eva Knopp, Jentges, S., Laurentzen, C. and van Mulken, M. (2021) “Hoe universeel zijn receptieve meertaligheidsstrategieën? Vreemde-taalleerders op school: een pilotstudie”, Dutch Journal of Applied Linguistics, 10. doi: 10.51751/dujal9705.