[1]
Eva Knopp, S. Jentges, C. Laurentzen, and M. van Mulken, “Hoe universeel zijn receptieve meertaligheidsstrategieën? Vreemde-taalleerders op school: een pilotstudie”, DuJAL, vol. 10, Sep. 2021.