Eva Knopp, S. Jentges, C. Laurentzen, and M. van Mulken. “Hoe Universeel Zijn Receptieve meertaligheidsstrategieën? Vreemde-Taalleerders Op School: Een Pilotstudie”. Dutch Journal of Applied Linguistics, vol. 10, Sept. 2021, doi:10.51751/dujal9705.